Årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2014 med årsberetning og regnskap for 2013